slovensky | english
Zoznam noviniek
Zomrel prof. Leszek Starkel
významný poľský geograf a geomorfológ


Ponuka na spoluautorstvo monografie
Kto by mal záujem podieľať sa na písaní monografie týkajúcej sa etnických menšín v USA, potrebné info nájde v texte nižšie.


Vysvetlenie ohľadne členského
podivný e-mail opäť útočí


podivný e-mail
vysvetlenie k predošlému oznamu


Diskusia ? Dr. Hajdukiewicz, hydromorfologické zmeny a obnova riečnych systémov
prednáška Dr. Hajdukiewicz


QUO VADIS TROLLEYBUSES?DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC URBAN TRANSPORT IN POLAND
Prednáška v spolupráci s Geografickým ústavom SAV


Ku koreňom nitrianskej geografie
konferencia a diskusné fórum


Vysoke hory Nitra 2018
13. ročník festivalu o horách a cestovaní


Česká výzkumná stanice na Antarktide
#terénní kampaň 2017/2018


Kongres SGS/Zjazd ČGS (aktualizovaný program)
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti


Program: Kongres SGS/Zjazd ČGS
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti


Kongres SGS/Zjazd ČGS
Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti a Zjazd Českej geografickej spoločnosti


Kongres SGS
Geografia na (v)zostupe?


POLISH BORDERS AS A RESOURCE - BETWEEN HERITAGE AND TOURISM PRODUCTS
Geografický ústav SAV
a
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV

pozývajú na prednášku


Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru: SLOVENSKO A ČESKO ? 25 ROKOV NA POLITICKEJ MAPE SVETA
26. medzinárodná geografická konferencia


UKRAINIAN SPATIAL DEVELOPMENT POLICY?S GAPS AND STRATEGIC WAYS TO OVERCOME THEM
prednáška


FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ REMITENCE UKRAJINSKÝCH A MOLDAVSKÝCH MIGRANTŮ V ČESKU (V PERSPEKTIVĚ PARADIGMATU VZTAHU MIGRACE A ROZVOJE)
prednáška


Geografia na (v)zostupe?
17. kongres SGS pri SAV a 24. zjazd ČGS


Novembrový Klub učiteľov geovied
dve prednášky


KEĎ CIEĽOM JE CESTA
Putovanie najvýznamnejšou religióznou a kultúrnohistorickou trasou
Európy.


Klub učiteľov geovied pozýva...
25. 10. 2017, 14:30 - 17:30


Dobrodružné dobrodružstvá prof. Viliama Lauka vo svete a na Slovensku
26.9.2017, 18:18, B1-301 - Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave


O malej väčšine
článkonožce z pohľadu paleontológa


Rozlúčka s prof. Viliamom Laukom


Veľmi smutná správa pre všetkých, ktorí poznali profesora Lauka


Katedra Katedra fyzickej geografie a geoekológie pozýva...
séria prednášok hostí z Poľska


Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia prírodného prostredia dotknutého výstavbou VD Gabčíkovo
prednáša: RNDr. Igor Matečný, PhD.


Budovanie hradov na Považí
prednáška J. Laciku


Seasonal Geomorphic Processes and Rates of Sand Movement at Mount Baldy Dune in Indiana, USA
Prof. Zoran Kilibarda (Department of Geosciences, Indiana University Northwest, USA)


Brehová erózia slovenských riek - takmer zabudnutý prírodný fenomén
prednáša: Ing. Peter Pišút, PhD.