slovensky | english
Oznam

Bádateľstvo - príprava učiteľov geografie 25.04.2023
Prednáška a seminár RNDr. Barbary Baarovej, Ph.D.

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášku a seminár RNDr. Barbary Baarovej, Ph.D.
z Katedry sociálnej geografie a regionálného rozvoja
Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity, ktoré sa budú
realizovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu na Katedre
geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF
v Nitre na Triede A. Hlinku 1, ktorá je zároveň sídlom ZSl.
pobočky SGS.
Dr. Barbara Baarová vyštudovala učiteľstvo geografie a biológie
na Ostravskej univerzite v Ostrave, kde tiež obhájila rigoróznu
skúšku (RNDr.) s tematikou výskumu postavení USA
v učebniciach geografie a dizertačnú prácu (Ph.D.) z politickej geografie na tému diskurzu o Číne,
USA a Rusku v učebnicovej tvorbe. Od roku 2013 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej
univerzity ako didaktička geografie, kde sa venuje príprave budúcich učiteľov.
V rámci svojej akademickej práce vyučuje tiež predmety súvisiace praxou na školách, terénne
exkurzie, pôsobí v doktorskej škole, ktorá pripravuje mladých akademikov na pedagogickú dráhu.
Priebežne vedie záverečné práce študentov v kontexte vyučovaných predmetov. Je autorkou učebníc
vlastivedy pre 4. a 5. ročník, spoluautorkou učebnice geografie pro obchodné školy, publikuje v rámci
politické geografie a tiež pedagogického výskumu. Vo ňom sa tematicky venuje problematike
prípravy budúcich učiteľov a kvality výuky na univerzite.
Je členkou Českej geografickej spoločnosti, česko-nemeckej i česko-poľskej učebnicovej komisie,
redakčnej rady časopisov Informácie ČGS a Geografických rozhľadov.
STREDA (3.5.2023) 11:00 - 12:30, miestnosť B 212
Prednáška na tému: Príprava učiteľov geografie v Ostrave
Seminár na tému: Ako bádateľsky na regionálnu geografiu


Priložený súbor
Bádateľstvo - príprava učiteľov geografie [.jpg] 1.66 MB