slovensky | english
Oznam
X. MEDZINÁRODNÉ GEOGRAFICKÉ KOLOKVIUM 10.04.2024
Danišovce
16. ? 18. 10. 2024

Konferencia v Danišovciach je tradičné odborné podujatie, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť prezentovať a diskutovať vedecké výstupy geografov zo Slovenska, Česka a ďalších krajín, ale aj v menej formálnej atmosfére sa podeliť o skúsenosti či predstavy o vývoji geografie v našich krajinách. Preferovanými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

?

V dňoch 16. ? 18. 10. 2024 sa v Danišovciach uskutoční už 10. ročník Medzinárodného geografického kolokvia. Hlavným organizátorom je Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach a spoluorganizátormi sú Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská geografická spoločnosť pri SAV v Bratislave v zastúpení jej Košickej pobočky a spoločnosť UMBRA solutions. Tešíme sa na Vašu účasť!

WEB konferencie: https://www.uge.science.upjs.sk/post/x-medzin%C3%A1rodn%C3%A9-geografick%C3%A9-kolokvium