slovensky | english
Oznam
GeoKARTO 2024 10.04.2024

GeoKARTO 2024 je konferencia organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie. V roku 2024 konferenciu organizuje práve Geografický ústav SAV.

TERMÍN: 5. ? 6. 9. 2024
MIESTO: Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

WEB konferencie: https://slovakcarto.sk/geokarto2024/