slovensky | english
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Residence:Galanta/Bratislava
High school education
1993-1997 Gymnázium J. Matúšku v Galante
University education
1998-2003 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
magisterské štúdium na študijnom programe biológia-geografia

2003-2006 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
doktorandské štúdium na študijnom programe regionálna geografia
Proffesional development
2006- Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent

2013 habilitácia v študijnom odbore Geografia