slovensky | english
RNDr. Anna Mydlová
Contact | Bibliography | Biography
University education
vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa
študijný program: Regionálna geografia
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
študijný program: Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny


vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
študijný program: Misijná a charitatívna práca
Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave