slovensky | english
Mgr. Ján Novotný, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:13 July 1976
Place of birth:Žilina
Residence:Bratislava
Elementary education
Žilina, Hliny VIII/Hliny V
High school education
Žilina, Gymnázium Veľká Okružná
University education
Prírodovedecká fakulta UK, geografia a kartografia, geomorfológia a litogeografia - 1999
Proffesional development
PhD. - Geografický ústav SAV - 2004