slovensky | english
RNDr. Karol Weis, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Residence:Banská Štiavnica
Elementary education
1985 ZŠ Hodruša-Hámre II.
High school education
1990 Gymnázium Banská Štiavnica
University education
1995 Mgr. – Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave, Odbor: Aplikovaná geofyzika, Program Aplikovaná a environmentálna geofyzika
Proffesional development
2005 RNDr. – Fakulta Prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici, Odbor: Environmentálna ekológia
2011 PhD. – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice, Odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Program: Využívanie a ochrana zemských zdrojov (Geoturizmus)