slovensky | english
Mgr. Peter Kárpáty
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:September 10th, 1978
Place of birth:Košice
Residence:Košice, Galaktická 3 / Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 58
High school education
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
University education
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (1997 - 2002)
Humboldt-Universität zu Berlin (1999 - 2000)
Paris-Lodron-Universität Salzburg (2000 - 2002)
Proffesional development
Slovenská spoločnosť pre projektové riadenie