slovensky | english
Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Elementary education
III. Základná škola v Považskej Bystrici
High school education
Gymnázium v Považskej Bystrici (1992 - 1996)
University education
Prírodovedcká fakulta univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Geografia - Kartografia (1996 - 2001)