slovensky | english
RNDr. Jana Mitríková, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Residence:Košice
High school education
1992 - 1996
Gymnázium, Konštantínova 2, 080 01 Prešov
University education
1997 - 2002
Mgr. - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích premetov

2007
PhD. - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, vedný odbor: 4.1.38. regionálna geografia