slovensky | english
doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
Contact | Bibliography | Biography
Date of birth:
Place of birth:
Residence:Prešov
Elementary education
1982 - 1989
Základná škola Duchnovičova
Humenné
High school education
1989 - 1993
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Humenné
University education
1993 - 1998
Študijný odbor geografia a kartografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava
Proffesional development
2001 - doktor prírodných vied (RNDr.)
Študijný odbor geografia a kartografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava

2005 - philosophie doctor (PhD.)
Vedný odbor 13 – 03 – 9 regionálna geografia
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Bratislava

2010 - docent (doc.)
Študijný odbor 4.1.35. geografia
Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita
Prešov